تابستان زندگی انتشار شیوه زندگی گرمایش زمین

تابستان: زندگی انتشار شیوه زندگی گرمایش زمین اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی عوض کردن شیوه زندگی، راهی جهت کم کردن گرمایش زمین

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس، نتیجه های بررسی ها نشان می دهد که مبارزه با تغییرات آب وهوایی در تئوری بسیار راحت است و می توان با کم کردن انتشار گازهای گلخانه

عوض کردن شیوه زندگی، راهی جهت کم کردن گرمایش زمین

عوض کردن شیوه زندگی، راهی جهت کم کردن گرمایش زمین

عبارات مهم : زندگی

محققان دریافتند که عوض کردن در شیوه زندگی می تواند گرم شدن کره زمین را کم کردن دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس، نتیجه های بررسی ها نشان می دهد که مبارزه با تغییرات آب وهوایی در تئوری بسیار راحت است و می توان با کم کردن انتشار گازهای گلخانه ای و دستیابی به انرژی پاک و تجدیدپذیر در دنیا راهی جهت محدودکردن گرمایش زمین پیدا کرد ولی انجام این موارد در عمل راحت نیست و باید تغییرات اساسی در این زمینه انجام شود.

محققان اظهار کردند: سفر با گزینش مناسب نوع وسیله نقلیه، گزینش نوع گرمایش و سرمایش منزل، گزینش نوع تغذیه (مصرف گوشت کمتر) و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند راهکاری جهت کم کردن گرمایش زمین باشد.

عوض کردن شیوه زندگی، راهی جهت کم کردن گرمایش زمین

افزایش استانداردهای زندگی هم می تواند در اصلاح هوای پاک و همچنین اصلاح سلامتی موثر باشد بعد با یک عوض کردن راحت در شیوه زندگی می توان به کم کردن گرمایش زمین همچنین عوض کردن جَوی کمک بزرگی کرد.

یافته های این بررسی در نشریه Nature Energy انتشار یافته است.

به گزارش ایسنا به نقل از ساینس، نتیجه های بررسی ها نشان می دهد که مبارزه با تغییرات آب وهوایی در تئوری بسیار راحت است و می توان با کم کردن انتشار گازهای گلخانه

واژه های کلیدی: زندگی | انتشار | شیوه زندگی | گرمایش زمین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz